Szolgáltatások

  1. Egyetemes tervezési és akadálymentesítési szakmai feladatok

Egyetemes tervezési szempontú együttműködések kiépítése:

Egyetemes tervezés szempontrendszerű és akadálymentesítést érintő projektek tanácsadási, szakértői feladatainak ellátása:

Felkérés esetén rehabilitációs szakmérnök és tapasztalati szakértők bevonásával részt veszünk különféle beruházásokban és képviseljük az akadálymentesítési, egyetemes tervezés szempontrendszerű megvalósításokat.

Épített környezet felmérések, auditok végzése:

Amennyiben a vizsgált hely adottságai lehetővé teszik, mindig tapasztalati (fogyatékossággal élő) szakértőkkel vonulunk a helyszínre. A szakértők segédkezni tudnak a mérésben, a fotódokumentáció- videó rögzítésében; a felmérés rögzítése, manuálék készítése mérnöki feladat. A fogyatékossággal élő szakértők jelenléte nemcsak a felmérésben való segítségnyújtás miatt szükséges, hanem egyben ők biztosítják az első szűrést, visszajelzést a megrendelők felé. Egy-egy felmérésnél a használati próba során rögtön kiderülhetnek az adott hibák; kézzelfoghatóan érzékelhetővé válnak a valós használati lehetőségek, az igazi problémák.

Akadálymentesítési tervek elemzése, egyetemes tervezés szerinti vizsgálata:

Műszaki tervek észrevételezése és elemzése megbeszéléseken- egyeztetéseken, illetve írásban. Az adott téma mélységét tekintve az elemzésbe további mérnökök és tapasztalati szakértők vonhatók be. Épületek, építmények, közterületek, zöldterületek vizsgálata.

Egyetemes tervezési és akadálymentes szempontú felhasználói tesztelések (megváltozott képesség szerint):

Adott megkeresésekre végzünk teszteléseket, készítünk róla fotó és videó-dokumentációkat. A teszteléseket elsősorban különböző sérültséggel/fogyatékossággal élő- széles felhasználói spektrumot lefedő- tapasztalati szakértők végzik, mérnöki segítséggel. Elsősorban közlekedési eszközöket-járműveket, útvonalakat, illetve életvitelt segítő támogató technológiákat tesztelünk.

Oktatásban való részvétel:

Vendégelőadóként és konzulensként adott felsőoktatási intézményekkel közreműködve. Elsősorban mérnöki tevékenységgel, ritkábban tapasztalati szakértői közreműködéssel (ha az oktatásnak feltétele az intenzív tapasztalatcsere). Egyetemes tervezést érintő előadásokhoz javasoltan.

Érzékenyítések:

Intenzív tapasztalatcsere megvalósítása, és interaktív elméleti-gyakorlati feladatok kombinációi. Mindig az adott megrendelői kör egyénre szabott igényéről szóló tréning. Favorizáljuk a kiscsoportos megvalósítást: 10-20 fő az a résztvevői létszám, ahol még ezek a tapasztalatok megfelelően átadhatók. Az érzékenyítők időtartama is változó lehet: iskoláknak 1-4 óra, felnőtteknek 3-8 óra.

    1. Érdekvédelmi feladatok

Fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik érdekvédelme, esélyegyenlőségi feladatok ellátása:

Kapcsolatban állunk szűkebb vagy tágabb környezetünkben élő fogyatékossággal élő emberekkel- részükre, illetve minden frissen fogyatékossá vált személy részére- akivel kapcsolatba kerülünk segítséget ajánlunk mindennapi teendőiben, illetve az éppen aktuális érdekvédelmi problémák megoldásában.

Sorstársi segítségnyújtás:

Amennyiben a fogyatékossággal élő személy igényli, hozzá hasonló élethelyzetben lévő fogyatékossággal élő ember segítséget nyújt arra vonatkozóan, állapotát milyen módon tudja elfogadni, milyen praktikákat tud alkalmazni mindennapi életvitele során.

Infokommunikáció-használatot fejlesztő képzések tartása:

Az infokommunikációs robbanás a fogyatékossággal élő embereket sem kerülte el. Számos segédeszköz létezik, melyek lehetővé teszik a látássérültek, kézsérültek, különböző mozgássérüléssel élő emberek számára, hogy ők is használhassák a modern technika vívmányait.

Ennek megkönnyítése érdekében tartunk infokommunikációs tréningeket, melyek során az érintettek megtanulhatják ezen segédprogramok használatát.